Meeting of the Academic Board 2017-02-16

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOCTIC

 

DATA:  16 de febreiro de 2017.

HORA: 11:30h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Admisión, se procede, de novos alumnos e asignación de liñas de investigación, titor e director.

4.- Aprobación, se procede, dos orzamentos e distribución de bolsas de mobilidade para 2017

5. Avaliación anual do Plan de Investigación do alumno Manuel Gualberto Vasquez Vasquez

6.- Asuntos de trámite.

7.- Rogos e preguntas.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 10 de febreiro de 2017

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Thursday, February 16, 2017 - 11:30
Tags: